Maartenshoeve

Stichting CAP

In Nijmegen zijn er twee maneges die zich primair richten op mensen met een beperking; samen vormen zij Stichting CAP. Deze twee maneges kennen elk hun eigen specialisatie. Het gaat om de manege van Pluryn, de Winckelsteegh en de manege van de Sint Maartenskliniek en Maartenschool; de Maartenshoeve. Beide maneges verzorgen manegeactiviteiten voor mensen met een beperking: de Maartenshoeve richt zich op mensen met een lichamelijke en/of zeer complexe beperking en de manege van de Winckelsteegh richt zich op mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Stichting CAP is een bron van vreugde voor veel kinderen en volwassenen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Paardrijden en dierverzorging is voor deze mensen niet alleen een leuke vrijetijdsbesteding. Het is meer dan dat. De omgang met dieren is voor mensen met een beperking een belangrijke aanvulling op de therapie die zij krijgen. Door het contact met dieren ontwikkelen zij hun sociale vaardigheden en krijgen ze meer zelfvertrouwen.

Samen in beweging
Het paardrijden wordt niet als therapie ervaren, maar als uitdagende sport. Tijdens het rijden kunnen allerlei vaardigheden onopvallend worden getraind. Door de warmte en beweging van het paard, zijn de spieren van de kinderen en volwassenen na het rijden helemaal ontspannen. Daarnaast verbetert het paardrijden hun balans en lichaamshouding.

Zintuigen prikkelen
Een zacht konijntje in het kommetje van je handen, de kriebelen

Advertenties